ЦАМЦАН ҮЛГЭР

Судал нь энэ улиралд тодрох түлхүүр бөгөөд яагаад энд байна!
Судал нь энэ улиралд тодрох түлхүүр бөгөөд яагаад энд байна!
Судал нь энэ улиралд тодрох түлхүүр бөгөөд яагаад энд байна!
Даруухан зураас нь хэзээ ч моодноос гарахгүй бөгөөд яагаад гэдгийг ойлгоход хялбар байдаг. Эерэг холбоогоор тэсрэлт - тавцангийн сандал дээрээс...
Цааш унших